تری اتلون به معنی سه گانه ، رشته های شنا – دوچرخه سواری و دو صحرا نوردی را در خود جای داده و یکی از ورزشهای پرطرفدار در جهان است.

فلسفه پیدایش این رشته ، طرفداری و حمایت از طبیعت و نیز طبیعی زندگی کردن است چرا که بشر در طول زندگی خود همواره با دویدن و شنا کردن زندگی خود را تأمین و از جان خود محافظت نموده است.

دوچرخه سواری به عنوان نماد تغییر الگوی زندگی، مفیدترین ماشین در زندگی بشر محسوب می شود زیرا بدون آسیب رساندن به طبیعت و محیط زیست انسان را وادار به فعالیت بدنی از نوع ماشینی اما طبیعی نموده است.

تاریخچه: سه گانه

۱-تری اتلون دارای فدراسیون جهانی است و بسیاری از کشورهایی که در ورزشهای پایه فعالیت دارند در این رشته نیز صاحب موقعیت مطلوبی هستند.تری اتلون برای اولین بار در المپیک ۲۰۰۰ سید نی یکی از رشته های اصلی مطرح گردید و در المپیک ۲۰۰۴ آتن نیز از پرطرفدارترین رشته ها بود.

۲-تری اتلون در سال ۱۳۷۹ توسط آقای نادر حکیم ایمانی به جامعه ورزشی ایران معرفی گردید.

در سال ۱۳۸۱ سازمان تربیت بدنی کمیته ورزشهای سه گانه را در فدراسیون دو و میدانی راه اندازی نمود.

در سال ۱۳۸۲ این رشته به کنفدراسیون آسیایی تری اتلون معرفی و در همین سال به عضویت آن نائل گردید.

در سال ۱۳۸۳ با حضور جناب آقای دکتر همتی نقطه عطفی در جهت رشد و شکوفایی این رشته در ایران گشوده شد و کمیته ورزشهای سه گانه به انجمن ارتقا یافت ودر سال ۱۳۸۴ با تلاش مسئولان سازمان تربیت بدنی به فدراسیون سه گانه جمهوری اسلامی ایران به سکان داری جناب آقای  سردار صبور تبدیل گردید و جا دارد در این سایت از زحمات رئیس فدراسیون ورزشهای سه گانه که زحمات زیادی برای این رشته کشیده اند تشکر و قدردانی نماییم.

مسافتهای استاندارد برگزار شده

 

۲/۵km running ۱۰km cycling ۴۰۰m swimming  Super sprint
۵km running ۲۰km cycling ۷۵۰m swimming Sprint distns
۱۰km running ۴۰km cycling ۱۵۰۰m swimming Standard distans
۲۰km running ۸۰k cycling ۲/۵km swimming Mddle distans
۳۰km running ۱۲۰km cycling ۴km swimming long distan
۴۲km running ۱۸۰km cycling ۳/۸km swimming Iroman distanc


Copy right © 2018
Powered by EAI CO