مسابقات قهرمان کشور دوگانه بانوان در روزهای پنجشنبه و جمعه 20 و 21 شهریورماه در استان مازندران شهرستان بابل برگزار شد . این مسابقات با حضور 16 تیم به صورت تیمی و انفرادی در 4 رده سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسال برگزار گردید.

ورزشکاران گروه سنی جوانان توانستند در این مسابقات به مقام اول تیمی دست یابند اسامی ورزشکاران جوانان ( سپیده باباپور – مینا حسین پور – سمیرا ابراهیمی  ) میباشد

همچنین ورزشکاران گروه سنی امید توانستند مقام سوم تیمی را به خود اختصاص دهند . اسامی ورزشکاران امید ( زهرا عظیمی – سعیده باباپور و               ) میباشد

ودر گروه سنی بزرگسالان زهره افخم به مقام پنجم  انفرادی دست یافت