مسابقات سه گانه لیگ کشوری  که در خرم آباد با حضور شانزده تیم  تیم استارت خورد تیم هیات سه گانه استان توانست در این مسابقات نتایج مطلوبی  را کسب کند در گروه سنی جوانان  رضا حق شناس  مقام پنجم  و میلاد یوسفی مقام دهم  و محمد نوری مقام سیزدهم  را به خود اختصاص  دارد . همچنین در نتیجه تیمی  جوانان  استان آذربایجان شرقی  بعد از  مقاومت شهر کرد و خراسان رضوی  به مقام سوم  لیگ دست یافت

همچنین در گروه سنی بزرگ سالان امید پاکار مقام هفتم  و صابر علیزاده مقام دوازدهم  و حسین جهانگیری به مقام سیزدهم دست یافتند