تیم ملی سه گانه  نوجوانان و جوانان  ایران در مسابقات قهرمانی آسیا  ( کسب سهمیه المپیک  نوجوانان ) عازم قزاقستان شدند  در این مسابقا ت  دو ورزشکار نوجوانان و سه ورزشکار جوانان  حضور دارند همچنین آقایان منصور زاده و فرامرز رنجکش نیز به عنوان مربی در کنار تیم حضور دارند که بعد از برگزاری سه دوره اردو در شهرهای تبریز – شهر کرد و استادیوم آزادی به کار خود پایان دادند