ورزشکاران و مربیان تیم ملی سه گانه در سالگرد  شهادت  سردار و سر لشکر شفیع زاده به همراه ریاست محترم هیات سه گانه استان جهت قرائت فاتحه و تجدید میثاق با شهدا هشت سال دفاع مقدس حضور نمودند و در این مراسم جناب آقای خطیبی از رشادت ها و دلاوریهای همرزمان خود در جنگ تحمیلی برای  اعضای کادر تیم ملی بازگو و خواستار حفاظت از آرمانهای انقلاب شدندCopy right © 2018
Powered by EAI CO