به گزارش روابط عمومی فدراسیون:بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته دوگانه کارن کشورمان در رده سنی بزرگسالان در رقابتهای جهانی اسپانیا شرکت می کنندو سه گانه کاران دو رده سنی نوجوانان و جوانان در رقابتهای قهرمانی آسیا که نیمه اول خردادماه در کشور قزاقستان برگزار می شود با رقیبان خود به رقابت می پردازند که در این راستا و به منظور حضور شایسته ملی پوشان اولین مرحله اردوی آمادگی در حال حاضر در شهرستان تبریز در حال پیگیری است

گفتنی است:در رشته سه گانه مسعود علیزاده،سعید علیزاده هر دو از بیرجند،امین سقایی از شهر کرد در رده سنی نوجوانان،ساسان مالمیر از کرمانشاه،سید محمد حسینی از گرگان در رده سنی جوانان ودر رشته دو گانه احسان امینیان از شهر کرد،سلمان تیموری از همدان در رده سنی بزرگسالان زیر نظر آقایان منصورزاده،رنجکش،شیریان و کاظمی  و ستار یثربی به عنوان مربی تمرینات خود را به صورت منظم و فشرده ادامه می دهند

لازم به ذکر است که:این اردو از سوم اردیبهشت آغاز و تا دهم ادامه خواهد داشت و طبق برنامه مرحله بعدی این تمرینات از ۲۵ اردیبهشت ماه تا زمان اعزام دنبال خواهد شدCopy right © 2018
Powered by EAI CO