جان باختن ۳ ھموطن بر اثر مصرف قرصھای لاغری یکبار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورد، زنگ خطری که سودجویان بازار مکاره ماھواره ای عامل آن ھستند، کسانی که بی مھابا مرگ می فروشند.
به گزارش بھداشت و درمان ، جان باختن ۳ ھموطن بر اثر مصرف قرص لاغری خبری ناگوار بود که چند روز پیش از سوی رئیس سازمان غذا و دارو اعلام شد. آن طور که دیناروند که در شبکه ھای ماھواره ای تبلیغ « ھربال اسلیم » گفت: این ۳ شھروند به علت مصرف قرص لاغری
می شود، جان خود را از دست داده اند.
بر اساس آماری که منتشر شده است، ۱۳ درصد زنان ایرانی و ۳۷ درصد زنان تھرانی از مشکل چاقی رنج می برند و از آنجایی که زنان بیش از مردان به ظاھر خود اھمیت می دھند، بیشتر به دنبال کاھش
وزن و رسیدن به وزن مطلوب ھستند.
این دیدگاه میان زنان سبب شده است که طی چند سال اخیر مطب پزشکان و متخصصان تغذیه شلوغ تر از قبل شده و زنانی که خود را چاق می دانند، برای گرفتن نسخه لاغری پشت اتاق آقای دکتر
صف بکشند.
جدا از تعداد افرادی که به گفته متخصصان تغذیه به واقع از مشکل چاقی رنج می برند، عده ای نیز که الگوی خود را بازیگران ھالیوودی قرار داده اند، با وجود متناسب بودن وزن و رنج نبردن از بیماری چاقی
تنھا برای شبیه شدن به بازیگر مورد علاقه خود، تصمیم به لاغرتر شدن می گیرند.
به گفته مسعود کیمیاگر، متخصص تغذیه بیشتر افرادی که برای لاغر شدن مراجعه می کنند، خواھان مصرف داروھای کمک لاغری ھستند تا ھر چه زودتر به ھدف خود دست یابند. این افراد بدون توجه به
مخاطرات مصرف این داروھا، فریب افراد سودجو را می خورند و به سمت راھکارھای سریع برای کاھش وزن کشیده می شوند.
دروغ بزرگ در کاھش ۲۰ کیلویی وزن طی یک ماه
کاھش ۱۰ تا ۲۰ کیلو از وزن تنھا در یک ماه می تواند ھر آدمی که از مشکل چاقی رنج می برد را وسوسه کند تا گوشی تلفن را بردارد شماره ای که روی صفحه شبکه ھای ماھواره ای نقش بسته را
بگیرد و یک بسته از این قرص ھا را سفارش دھد.
اما آن طور که برلیانت بزرگمھر، مشاور تغذیه و رژیم درمانی به خبرنگار فارس می گوید، یک فرد به صورت عادی و با رژیم مناسب می تواند حداکثر یک کیلو و ۲۰۰ گرم در ماه از وزن خود بکاھد و در پی
این کاھش آسیبی به بدنش نرسد.
داروھای لاغری چیزی جز ضرر برای بدن ندارد به گفته این متخصص تغذیه، انواع قرص ھا و داروھای لاغری مضراتی برای سلامت بدن دارند. مثلًا تعدادی از این داروھا موجب دفع چربی بدن می شود که در پی مصرف این داروھا تمام چربی بدن دفع شده و بدن نمی تواند از ویتامین ھا و مواد معدنی محلول در چربی استفاده کند و به مرور زمان بدن فرد دچار کمبودھای تغذیه ای می شود.
در نمونه دیگر داروھایی که حاوی ھورمون ھستند، سوخت و ساز بدن را افزایش می دھند، اما استفاده خودسرانه ھرمون ممکن است خطرات بسیار جدی را برای مصرف کننده ایجاد کند. به ھمین
علت متخصصان تغذیه افراد را از مصرف ھورمون به شدت نھی می کنند.
تعدادی از این داروھا روی مرکز اشتھا تاثیر » : بزرگمھر در مورد انواع دیگر داروھای لاغری می گوید می گذارد و اشتھای فرد را کاھش می دھد. اما باید توجه داشته باشیم که مفھوم رژیم لاغری غذا
نخوردن یا کم خوردن نیست، بلکه صحیح خوردن است. حتی داروھایی ھستند که مسھل یا ادرار آور «. ھستند، مواد غذایی و آب بدن را دفع کرده، سبب بروز بیماری ھای گوارشی در فراد می شوند
اما ارسال رایگان داروھای ماھواره ای به دِر منازل و قیمت پایین آنھا نسبت به ویزیت متخصصان تغذیه شاید از دلایل گرایش افراد به استفاده از قرص ھا و داروھایی است که اکنون مشخص شده نه تنھا ۱۰۰ درصد گیاھی نیستند، بلکه حاوی ماده صنعتی متاآمفتامین یا ھمان شیشه ھستند.
داروھای ۱۰۰ درصد گیاھی، ۱۰۰ درصد صنعتی از آب درآمدند
در تبلیغات این داروھا بر چند نکته از جمله مجوز غذا و داروی آمریکا، ۱۰۰ درصد گیاھی بودن و کاھش ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم از وزن تنھا در مدت یک ماه تاکید می شود. جالب اینجاست که ھیچ مرکز فروشی
برای آنھا وجود ندارد و تنھا نحوه خرید تلفنی و ارسال به دِر منازل از طریق پیک در دستور کار فروشندگان قرار گرفته است، فروشندگانی که مدام شماره تلفن ھایشان عوض شده و حتی سامانه پیامکی ھم برای خود ایجاد کرده اند.
خبرنگار فارس طی تماس با یکی از فروشندگان درخواست کرد که خود برای دریافت محصول مراجعه کند اما فروشنده با بیان اینکه به صورت حضوری فروش ندارند و فقط از طریق پیک محصول عرضه می شود،
تماس را نیمه تمام گذاشت.
مقاصد شوم در توزیع داروھای لاغری عابد فتاحی، عضو کمیسیون بھداشت و درمان مجلس در ارتباط با نوع فعالیت این فروشندگان به
خبرنگار فارس می گوید: فعالیت پنھانی آنھا نشاندھنده این مطلب است که داروھا تقلبی ھستند و توسط افرادی با نیت سوء تھیه و توزیع می شوند.
اگر داروی آنھا دارای مجوز است و سالم، بیایند به صورت قانونی در کشور فعالیت کنند. » : وی می افزاید ما از این وحشت داریم که این افراد مقاصد شومی در سر داشته باشند و به دنبال ترویج اعتیاد در
.« کشور باشند شیشه ماده اصلی داروھای لاغری
عبدالرزاق برزگر، قائم مقام رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز با اشاره به تحقیقات انجام شده در مرکز سم شناسی این سازمان به خبرنگار فارس می گوید: مشخص است که داروھای لاغری تبلیغ شده
در شبکه ھای ماھواره ای حاوی مواد محرک و شیشه ھستند.
خرید و فروش آزادانه موادی که حاوی ماده مخدر شیشه ھستند موجب بروز نگرانی در میان شھروندان شده است. آنھا از مسئولان می پرسند اگر این داروھا ماده مخدر دارند، چرا برخوردی با فروشندگان آنھا نمی شود و خرید و فروش به صورت آزاد در حال انجام است.
در این ارتباط علیرضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به خبرنگار فارس می گوید:
تعیین و شناسایی داروھای حاوی ماده مخدر بر عھده وزارت بھداشت و برخورد با فروشندگان نیز بر عھده پلیس مبارزه با مواد مخدر است.
وی به نوع برخورد با فروشندگان این داروھا نیز اشاره کرد و گفت: در صورتی که داروی آنھا دارای مواد مخدر تشخیص داده شود، طبق قانون مبارزه با مواد مخدر با فروشندگان برخورد می شود و مجازات ھای سنگینی در انتظار این افراد است.
به گفته وی با آزمایش ھای انجام شده در آزمایشگاه تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر مشخص شده
که داروھای لاغری حاوی مواد محرک از جمله متاآمفتامین است.
برخورد با فروشندگان این مواد خطرناک، انتظاری است که مردم از مسئولان دارند. افرادی که شناسایی آنھا با توجه به شماره تماس ھای موجود و پیک ھایی که مأمور تحویل این داروھا ھستند، سخت
نیست،Copy right © 2018
Powered by EAI CO