سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی با اعزای هیات سه گانه آذربایجانشرقی دیدار کرد. سید محمد شروین اسبقیان در این دیدار گفت :در آذربایجانشرقی پیشینه و توانمندی های بسیاری در این رشته از لحاظ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی در استان وجود دارد. وی گفت : وجود بسترهای مناسبت در شهرستانهای ، مراغه و جلفا و برگزاری مسابقات در استان ظرفیت های استان را نشان میدهد و هدف مهم برای ورزش سه گانه در استان حضور نماینده گانی از این استان در بازیهای آسیایی اینچوان کره جنوبی است.ایشان خاطر نشان کرد در اولین فرصت جلسه تخصص برای هیات تشکیل و راهکارهایی برای پیشرفت سه گانه ارایه خواهد شد .