به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و هفته جهانی المپیک  هـمایش دوچرخه سواری همگانی و هـــمایش کوهروی همگانی و خانوادگی در تبریز برگزار میشود  به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و هفته جهانی المپیک هـمایش دوچرخه سواری همگانی و هـــمایش کوهروی همگانی و خانوادگی در تبریز برگزار میشود. هـــمایش کوهروی همگانی و خانوادگی به مناسبت هفته جهانی المپیک و روز جهانی مبارزه با مواد مخدر روز جــمعه 7 تیر ماه از ساعت 7/30 صبح در محل تــــفرجگاه عون بن علی (ع) تبریز برگزار میشود. این همایش توسط هیات ورزشهای همگانی آذربایجانشرقی و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان برگزار خواهد شد. همچنین هـــمایش دوچرخه سواری همگانی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و هفته جهانی المپیک روز جــمعه 7 تیر ساعت 10 صبح در مسیر دانشگاه تبریز بطرف میدان ائل گلی برگزار خواهد شد.