بنا به درخواست ریاست فدراسیون  سه گانه جمهوری اسلامی ایران آقای فرامرز رنجکش مربی تیم ملی سه گانه و خانم مهناز قوی پنجه مربی تیم ملی دو گانه بانوان انتخاب گردیدند . ضمن عرض  تبریک به انتخاب شایسته به آقای رنجکش و خانم قوی پنجه و خانواده محترمشان امید است با عنایت خداوند متعال و سعی و کوشش خود موفقیتهای خوبی برای کشورمان کسب نمایند .