بنا به گزارش روابط عمومی فدراسیون مرحله اول اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی دوگانه بانوان از تاریخ 91/7/14 در شهرستان شاهرود برگزار می شود، که نفرات برگزیده در این انتخابی به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد. در این اردو دو نفر از ورزشکاران استان آذربایجان شرقی بنامهای زهره عبدالحسینی در گروه سنی امید و معصومه موسوی در گروه سنی امید حضور دارند.