سردار صبور در نشست تخصصی هیات ورزش سه گانه آذربایجانشرقی افزود : بنا بر درخواست هیات ورزش سه گانه آذربایجانشرقی از منطقه ازاد تجاری ارس برای میزبانی قهرمانی کشور و لیگ کشوری بازدید کردم و امکانات خوبی در این شهرستان موجود است و نیاز است خوابگاههای بیشتری ساخته و تجهیز شود.
رییس فدراسیون ورزش سه گانه کشور موفقیت هیاتهای ورزشی را منوط به برنامه ریزی و برنامه محوری دانست و افزود : برنامه ریزی سرلوحه هیاتهای ورزشی باید باشد و نشست های تخصصی در آذربایجانشرقی ابتکاری شایسته و درخور توجه است و این نشست ها در روند اجرایی هیات نقش مهم و تاثیرگذاری دارد.
سردار صبوری در خصوص جایگاه هیات سه گانه آذربایجانشرقی در گشور گفت : هیات سه گانه آذربایجانشرقی در سال 90 رتبه پنجمی کشور را کسب کرد ولی با توجه به پتانسیل و توانمندی های جوانان غیور این مرزو بوم این جایگاه شایسته این هیات نیست و نیاز است روند کاری و سرمایه گذاری و استعدادیابی تغییر یابد.
رییس فدراسیون ورزش سه گانه کشور از برنامه ریزی موثر در حضور شایسته ایران در بازیهای آسیایی 2014 کره جنوبی خبر داد.