با توجه به برگزاری مسابقات قهرمانی کشوری در بهشهر و شرکت ورزشکاران استان در این دوره از مسابقات نتایج حاصل به شرح زیر می باشد:

کسب مقام اول انفرادی گروه سنی بزرگسالان و ثبت رکورد جدید توسط محمد اصغری خاتونی.

کسب مقام ششم انفرادی گروه سنی جوانان توسط محمد علی مهدی پور.

کسب مقام ششم انفرادی گروه سنی نونهالان توسط میثم رضازاده.

ضمنآ بعلت عدم ارسال نتایج تیمی  از جانب فدراسیون، نتایج تیمی متعاقبا اعلام خواهد شد.Copy right © 2018
Powered by EAI CO