شروع سومین مرحله اردوی تیم ملی که  مورخه 3/12/90در کیش آغاز

شد . دو نفر از ورزشکاران سه گانه استان به نامهای محمد خاتونی و بهزاد نوبری

در این اردو حضور یافتند . این اردو ی پایانی برای اعزام به مسابقات آسیایی

ژاپن  میباشد که در فروردین ماه برگزار خواهد شد.