مسابقات قهرمانی کشوردوگانه بانوان(بزرگسالان)اندیمشک مهر۹۰

ردیف نام نام خانوادگی شهر زمان شنا T1 دوچرخه سواری T2 دومیدانی
1. زینب آقاحسن نوش آبادی تهران 1:44:54 ------- 00:11:47 00:58:17 00:00:57 00:33:01
2. فرزانه شریفی البرز 1:45:59 23 ------ 0:35:32 ------ 0:56:57


Copy right © 2018
Powered by EAI CO