هیئت تری اتلون استان آذربایجان شرقی رتبه دوم هیئت های برتر کشوری شد

🔸 به گزارش روابط عمومی هیئت ترای اتلون استان آذربایجان شرقی؛ با توجه به پایان یافتن آخرین مهلت ارسال گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ و بر اساس آخرین گزارشات و مدارک واصله از هیئت های استانی سراسر کشور، استان اصفهان با کسب بیش از پنجاه درصد امتیازات ممکن، حائز رتبه نخست رده بندی هیئت های استانی در سال ۱۳۹۸ شد و استان های آذربایجان شرقی، قم، کرمانشاه و زنجان به ترتیب و با اختلافی قابل توجه نسبت به سایر استان ها در رده های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

لازم به ذکر است رتبه هیئت ترای اتلون استان آذربایجان شرقی در سال ۹۷, سیزدهم بود که با ۱۱ پله صعود و با اختلاف بسیار ناچیز بعد از اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفته است.