شروع سلسله مصاحبه های زنده با رئیس هیات ترای اتلون استان، خانواده های ورزشکاران، مدال آوران، مسئولین فدراسیون و ورزشکاران

با همکاری روابط عمومی هیات ترای اتلون استان آذربایجان شرقی

اولین مصاحبه : شنبه ۳ خرداد ساعت ۲۱.۳۰

دومین مصاحبه : دوشنبه ۱۹ خرداد ساعت ۲۲
پیج اینستاگرام:

www.instagram.com/tabriztriathlon