به گزارش روابط عمومی هیات سه گانه استان؛ اولین دوره مسابقات جایزه بزرگ دوگانه آبی (Aquathlon) کشور با مشارکت بخش خصوصی  و با شرکت ۱۲۲ورزشکار در دو رده سنی به میزبانی استان مازندران و شهرستان نور در مورخه ۲۸ مرداد ماه در دو رده سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال با حضور دکتر گودرزی ریاست فدراسیون برگزار شد.

گروه ۱۶ سال به بالا شامل ۲۵۰۰ متر دویدن سپس ۱۰۰۰ متر شنا و سپس ۲۵۰۰ متر دویدن بود (مسافت استاندارد رشته دوگانه آبی)
گروه زیر ۱۶ سال شامل ۱۲۵۰ متر دویدن سپس ۵۰۰ متر شنا و سپس ۱۲۵۰ متر دویدن بود (مسافت اسپرینت رشته دوگانه آبی)
در گروه زیر ۱۶ سال تعداد ۷۰ ورزشکار و در گروه ۱۶ سال به بالا ۵۲ ورزشکار در این مسابقه شرکت کردند.
در گروه زیر ۱۶ سال فرید هادی پور مقام اول (با رکورد کل ۱۷ دقیقه و ۲۴ ثانیه- ۱۷:۲۴)، امیرحسین پور حاجی مقام دوم (۱۷:۲۶)، علی کرد نائیچ مقام سوم (۱۷:۳۷)، مهدی انصاری مقام چهارم (۱۷:۴۱)، محمدامین یزدانی مقام پنجم (۱۷:۴۴)، هومن شعبانی مقام ششم (۱۷:۵۲)، سید رسنا حسینی مقام هفتم (۱۸:۱۰)، مهدی امائی مقام هشتم (۱۸:۱۲)، محمدامین صدر امین مقام نهم (۱۸:۱۹)،کیان بوجار مقام دهم (۱۸:۲۳) را کسب کردند.

در گروه ۱۶ سال به بالا علی رضوانی مقام اول (با رکورد کل ۳۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه- ۳۱:۴۰)، امین سقایی دهکردی مقام دوم (۳۲:۰۵)، علی عباس نژاد مقام سوم (۳۲:۰۸)، بهزاد نوبری پور مقام چهارم (۳۳:۰۱)، سید جواد حسینی مقام پنجم (۳۳:۴۵)، عباس جهانگیری مقام ششم (۳۴:۵۴)، آرین قلعه‌نویی مقام هفتم (۳۵:۱۴)، مبین میزبان مقام هشتم (۳۵:۱۷)، منصور عبدی مقام نهم (۳۵:۳۳)، بهنام علوی مقام دهم (۳۵:۳۸) را کسب کردند.

 



Copy right © 2018
Powered by EAI CO