جناب آقای دکتر مهدی گودرزی انتصاب شایسته و بجا شما به عنوان رییس فدراسیون ورزش سه گانه جمهوری اسلامی را تبریک عرض می نماییم.Copy right © 2018
Powered by EAI CO