طی حکمی از طرف رئیس هیات ورزش سه گانه استان و ابلاغ اداره ورزش و جوانان استان آقای حامد گلمحمدی به عنوان دبیر هیات ورزش سه گانه استان انتخاب شد. متن حکم چنین میباشد .
با توجه به تعهد .تخصص و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به سمت دبیر هیات ورزش سه گانه استان منصوب میشوید .
امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از توامندیهای علمی و تجربی خود در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید
سلامتی و توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد متعال خواستارم .Copy right © 2018
Powered by EAI CO