افتخاری دیگر برای ورزش سه گانه استان آذربایجان شرقی: فرامرز رنجکش رییس هیات سه گانه استان به عنوان مدیر فنی فدراسيون سه گانه کشور منصوب شد به گزارش روابط عمومي هیات سه گانه استان آذربایجان شرقی؛ دكتر مهدي گودرزي رئيس فدراسيون با صدور حكمي فرامرز رنجکش رئيس هيات ورزش سه گانه استان ...