طي احكامي جداگانه از سوي سردار محمدعلي صبور مربيان تيم هاي ملي رده هاي مختلف ورزش سه گانه انتخاب شدند. به گزارش روابط عمومي فدراسيون ورزش سه گانه ، آقای فرامرز رنجکش به عنوان مربی تیم ملی سه گانه  بزرگسالان انتخاب شد
یک مسابقه  بین ورزشکاران مدرسه سه گانه با حضور 32 ورزشکار نونهال در استادیوم یادگار امام با حضور مسولین هیات و اولیا ورزشکاران برگزار گردید در این مسابقه که در مسافت نونهالان برگزار گردید  شش نفر اول به نامهای  حسین رضایی- بهرام محمدیان - آرمین قربانی - سهند احمدیان - ...