بنا به گزارش دبير هيات سه گانه استان مسابقات دو گانه آقايان براي اولين بار رقابتهاي قهرماني كشور به ميزباني اصفهان برگزار شد در اين مسابقات 21 استان حضور فعال داشتند كه تيم دو گانه استان توانست با پشتكار و سعي ورزشكاران به نتايج مطلوبي دست يابد دراين دوره از مسابقات ...
براي اولين بار رقابتهاي قهرماني كشور دو گانه آقايان به ميزباني اصفهان برگزار مي شود به گزارش روابط عمومي فدراسيون:درراستاي اجراي تقويم ورزشي سال 92 ، اين فدراسيون در نظر دارد مسابقات قهرماني كشور دوگانه آقايان را در تاريخ 15 و 16 اسفند ماه با مشاركت هوانيروز و به ميزباني استان اصفهان برگزار ...
ر اساس گزارش روابط عمومي فدراسيون ورزش سه گانه اسامي شركت كنندگان در اردوي آموزش بين المللي كه در رده هاي سني نوجوانان ، جوانان و اميد برگزار مي شود به شرح ذيل اعلام شده است . انتخاب ورزشكاران بر حسب آخرين وضعيت آمادگي كه در مسابقات قهرماني كشور در بندر ...
گفتني است:در رده سني بزرگسالان و در بخش انفرادي زهرا محمدي از زنجان،شكوه طياره خواجويي از اصفهان و فاطمه مير شكاري از فارس به ترتيب اول تا سوم شدند و در بخش تيمي مقام هاي اول تا سوم از آن تيم هاي زنجان ،فارس واصفهان شد در رده سني زير 23 ...
بنا به گزارش دبير هيا ت سه گانه استان مسابقات قهرماني كشوري دو گانه بانوان  در تاريخ 8الي 10 اسفند در انديمشك بركزار ميشود  در اين مسابقات چهار ورزشكار در گروه سني بزرگسالان - اميد - جوانان  از تيم هيات سه گانه استان حضور داشتند
سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی و اکبر فرج الهی معاون امور ورزشی با قهرمانان تیم سه گانه استان دیدار کردند. در این دیدار که جمشید خطیبی رییس هیات ورزشهای سه گانه ، اعضاء و کمیته های اجرایی و قهرمانان مسابقه هاي ورزش سه گانه قهرمانی و ...


Copy right © 2018
Powered by EAI CO