تيم سه گانه بزگسالان استان به نامهاي  صابر عليزاده - حسين جهانگيري - محمد علي مهدي پور - وحيد كشاورز   در مسابقات قهرماني كشوري بندر ماهشهر  به مقام ششم دست يافت  همچنين در اين دوره كاپ و مقام سوم تيمي بزگسالان كه از مجموع امتيازهاي بدست آمده قهرماني كشوري ...
تيم سه گانه جوانان استان به  نامهاي پويا هوشمند - رضا حق شناس - نيما قرباني - ياسين باقري  با اقتدار توانستند مقام پنجم   مسابقات سه گانه كشور را در بين 26 تيم شركت كننده به دست آورند.
تيم سه گانه نوجوانان   استان به نامهاي محمد نوري - سينا واحد - علي خلفي نژاد - ميثم رضازاده - محمد رضا بهروز با اقتدار توانستند مقام چهارم  مسابقات سه گانه كشور را در بين 26 تيم شركت كننده به دست آورند.
حسين رضايي ورزشكار نونهال استان با شايستگي تمام توانست مدال برنز مسابقات رادر بين  ورزشكاران 26تيم شركت كننده به خود اختصاص دهد اميدواريم اين ورزشكار ارزنده در تمام مراحل زندگي موفق و موئد باشد
تيم سه گانه اميد  استان به نامهاي مجتبي نازي - امير علي محمدي - امير جباري - فرزاد حبيب زاده با اقتدار توانستند مدال برنز مسابقات سه گانه كشور را در بين 26 تيم شركت كننده به دست آورند.
تيم سه گانه نونهالان استان به نامهاي بهرام محمديان - حسين رضايي - آرمين قرباني - نيما نايب زاده با اقتدار توانستند مدال نقره مسابقات سه گانه كشور رادر بين 26 تيم شركت كننده  به دست آورند
بنا به گزارش دبير و سرپرست هيات ورزش سه گانه استان از مسابقات قهرماني كشوري بندر ماهشهر ورزشكاران در پنج گروه سني  ( بزرگسالان . اميد  . جوانان  . نوجوانان  . نونهالان )به مسافتهاي نونهالان – مسافت شنا ۱۵۰متر دوچرخه ۳کیلومتر دو ۷۰۰ متر نوجوانان – مسافت شنا ۳۵۰ متر دوچرخه ۱۰ کیلومتر دو ...
تیمهای هیات ورزش سه گانه استان در قالب  پنچ گروه سنی  ( نونهالان .نوجوانان .جوانان .امید .بزرگسالان ) به مسابقات  قهرناني كشوري كه از 22 لغايت 25 بهمن در بندر ماهشهر برگزار خواهد شد اعزام ميشوند اسامي اعزام شدگان عبارتند از . نونهالان : حسين رضايي - آرمين قرباني - بهرام ...
مسابقات قهرماني كشور و مرحله دوم باشگاههاي ورزش سه گانه آقايان با حضور ورزشكاران 26 استان در بندر ماهشهر برگزارخواهد شدبه گزارش روابط عمومي فدراسيون:مسابقات قهرماني كشور و مرحله دوم باشگاههاي آقايان با ورود تيم هاي26 استان از بيست ودوم بهمن ماه به ميزباني بندر ماهشهر برگزار خواهد شد كه ...


Copy right © 2018
Powered by EAI CO