هيات  سه گانه استان ضمن عرض تسليت به ملت شريف ايران اسلامي وجامعه ورزش به مناسبت رحلت پيامبر اكرم (ص) امام حسن مجتبي (ع) وآفتاب هشتم امامت حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) وهمچنين مقارن شدن اين ايام باسالروز حماسه مردمي 9 دي ماه 88 راطي بيانه اي گرامي ميدارد نهم ...


Copy right © 2018
Powered by EAI CO