انتخاب شايسته و بجا آقاي سردار صبور به عنوان رئيس فدراسيون ورزش سه گانه جمهوري اسلامي ايران را به ايشان و جامعه ورزشي تبريك عرض نموده واميدواريم با توكل به خدا و توفيقات الهي بتوانند اهداف فدراسيون را بهتر از گذشته انجام  دهند
مجمع انتخاباتي فدراسون ورزش سه گانه صبح امروز دوشنبه مورخ 92/9/18 با حضور نصرالله سجادي معاون وزير ورزش و جوانان و بهرام افشارزاده دبير كل كميته ملي المپيك در آكادمي ملي المپيك برگزار شدو محمد علي صبور براي 4 سال ديگر رييس فدراسيون شد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون ورزش سه ...