نخستين زن سه‌گانه‌‌‌كار ايران در رقابت‌‌هاي بين‌المللي لندن، عنوان هفتادوششم را به خود اختصاص داد. به گزارش خبرگزاري فارس، رقابت‌هاي بين‌المللي آزاد سه‌گانه لندن كه آخرين دور اين رقابت‌ها در سال 2013 به شمار مي‌رفت، امروز به ميزباني هايد پارك برگزار شد و شيرين گرامي، سه‌گانه ايراني‌الاصل ساكن انگليس كه پس ...
شيرين گرامي بعنوان اولين زن ايراني در روز يكشنبه در مسابقات قهرماني جهاني اتحاديه جهاني سه گانه در گروخ سني 25 تا 29 سال و در جريان برگزاري مسابقات فينال بزرگ جهاني سه گانه پروهلث لندن شركت كرد. شيرين گرامي بعد از انجام مسابقه گفت: آنچه را كه من آزمودم يك ...