سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی با اعزاي هيات سه گانه آذربایجانشرقی دیدار کرد. سید محمد شروین اسبقیان در این دیدار گفت :در آذربایجانشرقی پیشینه و توانمندی های بسیاری در اين رشته از لحاظ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی در استان ...
به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و هفته جهانی المپیک  هـمایش دوچرخه سواری همگانی و هـــمایش کوهروی همگانی و خانوادگی در تبریز برگزار میشود  به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و هفته جهانی المپیک هـمایش دوچرخه سواری همگانی و هـــمایش کوهروی همگانی و خانوادگی در تبریز ...