بنا به درخواست رياست فدراسيون  سه گانه جمهوري اسلامي ايران آقاي فرامرز رنجكش مربي تيم ملي سه گانه و خانم مهناز قوي پنجه مربي تيم ملي دو گانه بانوان انتخاب گرديدند . ضمن عرض  تبريك به انتخاب شايسته به آقاي رنجكش و خانم قوي پنجه و خانواده محترمشان اميد است ...
بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون مرحله اول اردوي آمادگي و انتخابي تيم ملي دوگانه بانوان از تاريخ 91/7/14 در شهرستان شاهرود برگزار مي شود، كه نفرات برگزيده در اين انتخابي به مسابقات قهرماني آسيا اعزام خواهند شد. در اين اردو دو نفر از ورزشكاران استان آذربايجان شرقي بنامهاي زهره ...