سردار صبور در نشست تخصصی هیات ورزش سه گانه آذربایجانشرقی افزود : بنا بر درخواست هیات ورزش سه گانه آذربایجانشرقی از منطقه ازاد تجاری ارس برای میزبانی قهرمانی کشور و لیگ کشوری بازدید کردم و امکانات خوبی در این شهرستان موجود است و نیاز است خوابگاههای بیشتری ساخته و تجهیز ...
در تاريخ 91/5/17 جلسه تخصصي هيات سه گانه استان با حضور رئيس فدراسيون سه گانه جناب آقاي صبور و مديركل محترم جناب آقاي محمودي و با حضور كارشناسان تربيت بدني و روساي هيات در اتاق كنفرانس اداره كل تربيت بدني استان برگزار شد. در اين جلسه بحث و گفتگوي تخصصي در ...
با توجه به مطالب درج شده در سايت تربيت بدني استان آذربايجان شرقي در مورد آمار ملي پوشان چند سال اخير گفت: اين آمار اصلا درست نبوده و هيات سه گانه استان در چند سال اخير بيشترين ورزشكار را درتيم ملي داشته است چنانچه در سال 89 بهزاد نوبري - محمد ...