ستاد مبارزه با دوپينگ آخرين ليست داروهاي ممنوعه در سال 2011 را منتشر كرد به گزارش روابط عمومي فدراسيون ورزش سه گانه، دراين ليست آمده است:‌ اعضاي جامعه مبارزه با دوپينگ بايد به اين مسئله واقف باشند كه به تمامي نظرات انديشمندانه‌اي كه در پاسخ به توزيع پيش‌نويس فهرست 2011 داده ...


Copy right © 2018
Powered by EAI CO